Kamratföreningens styrelse

Samtliga i styrelsen kan nås via e-postadressen kontakt@i14.se


Ordförande: Anders Jansson Gladh


Vice ordförande: Göran Larsson


Sekreterare: Bengt Karlsson


Kassör: Rune Westergren


Klubbmästare: Carl-Åke Nilsson


Rekryteringsansvarig: Anders Jonsson


Ledamöter: Anders Lindström, Per-Arne Vahlund och Ingmar Eriksson


Redaktör Bocken: Jan-Olof Strandberg, Bo Tangfelt och Fredrik Almér


Representant för Stockholmsavdelningen I 14S (utses av I 14S): Olle Larsson