GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation – eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska - och är en förordning som börjar gälla inom EU:s medlemsstater från den 25 maj och ersätter då personuppgiftslagen PUL.
När det gäller personuppgifter avses allt som kan knytas till en viss person. Det är inte bara personnummer utan även namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och i vissa fall bilder.
Sannolikt är att det inte är tillåtet att publicera medlemsförteckning med personuppgifter på föreningens hemsida och det är även förbjudet att sända medlemsregister med persondata via e-post.
Man får inte heller sända ut hela medlemsregister till medlem som så begär. En medlem har också ett antal rättigheter när det gäller hans/hennes personuppgifter.

Det kan dock vara värt att studera bland andra följande:DataskyddsreformenochKlarar vår förening GDPR