Slaget vid Oravais

Mer information om Oravais i västra Finlandfinns här. Och här enkarta.Omkring klockan fem på morgonen den 14 september 1808 bröts morgonlugnet av sporadisk skottlossning från vaktstyrkan. En rysk framskjuten styrka anföll redan Helsinge regementes utpost på vägen söder om huvudstyrkan. Ryssarna som leddes av kavalleriofficeren Jakov Petrovitj Kulnev, drev tillbaka de svenska försvararna efter en intensiv strid nära Lillträsket. Efter att ha hållit stånd i flera timmar retirerade svenskarna till huvudpositionen. Vid den här inledande striden skadades den unge svenske artilleriofficeren Wilhelm von Schwerin dödligt medan han försvarade bron med sitt batteri. Han har hyllats i en dikt som bär hans namn i Runebergs diktsamling Fänrik Ståls sägner.


Exakt 200 åt efter slaget besökte Hans Beminge (kamratföreningens sekreterare) och Mikael Andersson (hemvärnet) 200-årsdagen i Oravais i Österbotten. Det blev en händelserik minnesdag. Hälsingefanan vid sidan av den ryska! Utrikesminister Carl Bildts närvaro. Och många andra minnesvärda upplevelser.


Följande hälsar # 12 Björnstedt: Ja, så var då Helsinge regementes fana representerad både vid Jutas och vid Oravais. Ortsnamnet Oravais står ju inte med på fanan fast regementet var representerat. Det blev ju ingen seger, men tappert gjorde dom vad dom kunde. Så egentligen borde även slag med förlust stå med om man kämpat väl och inte varit förrädare. Mycket fin helg till hedrande för alla stupade vid slaget. Vasabladet skrev att 6000 människor var på plats vid Oravais. Om människorna däruppe i Österbotten så kan man bara ge superlativer, vänliga, hjälpsamma och ett stort hjärta för Sverige. Georg Carl von Döbelns sentida släkting var fantastisk en upplevelse bara det. Ja annars så talar bilderna för sig själva. Ni gjorde Helsingarna en tjänst med hedrandet med fanan närvarande.Här följer några bilder från minnesdagen.