Regementets återkomst 1814

Hälsinge regementes återkomst 1814 målad av fanjunkare Fredrik Winblad von Walter


Efter Sveriges anfall på Danmark i slutet på 1813 erhåll Sverige den danska landsdelen Norge. Men norrmännen ville inte acceptera Sverige som överhet. Hälsinge regemente hade mobiliserat och var förlagt till norska gränsen i Bohuslän redan från 1813.


Sverige med bland andra Hälsinge regemente gick in i Norge i juli 1814. Striderna i Norge var framgångsrika för Sverige. Detta ledde till konventionen i Moss den 14 augusti som dels var ett avtal om att stridshandlingarna skulle upphöra, dels kan konventionen ses som en grund för tillkomsten av unionen mellan Sverige och Norge och som varade till 1905.


Hälsinge regemente startade sitt återtåg mot Sverige först i november 1814 och ska enligt vissa källor ha nått Gävle den 15 december.