Officerare vid Hälsinge regemente 1942 - 81

Kopior av bilder i fotosamlingen som fanns på officersmässenBilderna är uppdelade i tre bildspel enligt länkarna nedan



Klicka på första miniatyrbilden för att starta respektive bildspel.

    1. Officerare som kom till regementet 1942 - 1957



    1. Officerare som kom till regementet 1957 - 1971



  1. Officerare som kom till regementet 1971 och senare