Butik

Beställ så här


Kontakta Hans Beminge c/o Soldathemmet, Västra gränsgatan 2, 802 67 GÄVLE
Telefon: 026-16 74 17, 070-756 00 99
E-post:hassebem@gmail.com


Genom att klicka på länken Provtitta kan man se ett av flera avsnitt på filmen. Observera att äldre filmer i flera fall saknar ljud. Men de är ändå militärhistoriskt mycket intressanta. Notera att bildkvaliteten är bätte på DVD-skivan än den som återges på Provtitt-filmen.


SKRIFTER

Så minns vi Kungsbäck (Bocken 1998 ingår)

100:-

Årsskriften Bocken från 1938 (vissa årgångar saknas)

50-100:-

Kasernerna på Kungsbäck ett hundra år

100:-

HUNDRA ÅR Kungl. Hälsinge regementes Soldathem i Gävle 1911 - 2011. Minnesskrift

100:-

Stöd Soldathemmet


DVD

100-årsminnet av Hälsinge regementes flytt från Mohed (AMF 2009) 74 min. Färg. Provtitta

150:-

De hundra första åren på Kungsbäck (AMF 2010) 68 min. Färg. Provtitta

150:-

Samlings-DVD: Bocken 1938-2009, Så minns vi Kungsbäck, Hälsinge regemente i beredskap, Hälsinge regementes orderbok 1718, Officerare 1942-1981, Vykort (Bocken inskannad av Ulf Holmberg)

100:-

Epoken 1909-1994 och Sista utbildningsåret. 50 min. Färg Provtitta

100:-

Regementets dag 1923-24, 1956, 1958-62. 37 min. Provtitta

100:-

Regementets dag 1964, 1966, 1967, 1968. 44 min. Provtitta

100:-

Regementets dag 1971, 1972, 1974, 1975, 1976. 69 min. Provtitta

100:-

Regementets dag 1988 Gävle och Mohed. 82 min. Färg Provtitta

100:-

Rörliga bilder från 1938-1956, 1938-1962, 1938-1963. 69 min. Provtitta

100:-

Rörliga bilder från 1944, 1947, 1947-1952, Officersmässen. 57 min. Provtitta

100:-

Rörliga bilder från 1950, 1956-1966, 1957. 66 min.Provtitta

100:-

Rörliga bilder från 1951-1971. 28 min. Färg Provtitta

100:-

Rörliga bilder från 1965-1968, Gävle FBU 50 år 1965. 31 min. Provtitta

100:-


ÖVRIGT

Kavajmärke Bocken

100:-

Keps Bocken

100:-

Slipsnål Bocken

40:-

Föreningsnål Bocken

75:-

Slipsnål och föreningsnål

100:-

Tio vykort från regementet, omkr 1917

20:-